• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Erik Pijnenburg, Directeur KUBUS B.V.

'Ik wilde al enige tijd mijn medewerkers extra gaan betrekken bij het bedrijf door hen de mogelijkheid te bieden om via een werknemersparticipatieregeling mede eigenaar te worden. Het daarop volgende proces in samenwerking met HUCOFIN Corporate Finance was boeiend en kende vele facetten. Hierin speelden naast juridische- en fiscale aspecten ook de waardering van de onderneming, herstructurering van de financieringsopzet en opstellen van het participatiereglement een rol. HUCOFIN trad op als regievoerder bij het gehele proces, waardoor op de juiste momenten verschillende specialisten werden ingeschakeld en informatiebijeenkomsten voor het personeel werden belegd. Met als resultaat: enthousiaste deelname van een meerderheid van onze medewerkers. Het is nu écht ook hun bedrijf!'