• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Welke verbeteringen kan ik nog aanbrengen op de offerte?

Een offerte wil zeggen: een aanbod om iets tegen een bepaalde prijs te doen of te leveren. De ontvanger toetst deze aan zijn wensen. Sluit de aanbieding van de bank hierbij aan? Is er nog ruimte voor verbetering? Wat is voor u belangrijk? Ondernemers zijn daarbij gefocust op de prijs. Maar er zijn andere belangrijke zaken: aansprakelijkheid van uw persoonlijke holding, de hoogte van de aflossingen, welke zekerheden worden gevraagd. Wat is wel en niet onderhandelbaar? Wat zijn daarvan de gevolgen?

 We maken onderscheid tussen minor changes en major changes.

  • Bij minor changes gaat het om aanpassingen in de offerte die voor de bank beperkte impact hebben. De invloed op het bancair kredietrisico is beperkt. Veelal kan de accountmanager, samen met zijn leidinggevende, over de wijziging beslissen. Voorbeelden hiervan zijn de tarieven, het moment waarop een aflossingsschema start, de hoogte van een persoonlijke borgstelling en dergelijke.
  • Anders ligt het bij de major changes. Hier gaat het om veranderingen in de offerte die gevolgen hebben voor het kredietrisico. Denk daarbij aan wijzigingen in de vennootschappen die het krediet opnemen, of in de zekerheden. Maar ook het verlagen van de kwartaalaflossing van €15.000 naar €12.500 valt daaronder. Bij een financiering van €300.000 betekent dit een verlenging van de looptijd met vier kwartalen. De financiering loopt daarmee een jaar langer, wat van invloed is op het kredietrisico. Op het moment dat een dergelijke major change plaatsvindt, moet het fiatteringsproces opnieuw doorlopen worden. Dit leidt tot vertraging.

Overige documenten en voorwaarden

Voordat een krediet ter beschikking wordt gesteld, dienen de vereiste documenten te worden aangeleverd en moet aan alle verstrekkingsvoorwaarden worden voldaan. Banken zijn hierin veel stipter dan in het verleden. Houd er rekening mee dat daardoor dit deel van het proces veel inspanning en tijd vergt. Maak een afhandelingslijst. Stem met de bank af welke zaken geregeld moeten worden om over het krediet te kunnen beschikken. Het is lastig als u het aanleveren van deze gegevens niet volledig in eigen hand hebt. Zo kan het zijn dat gevraagd wordt om de definitieve jaarcijfers aan te leveren of te zorgen voor een taxatierapport. U bent dan voor de doorlooptijd afhankelijk van uw adviseurs. Vervolgens zal de bank toetsen of deze informatie conveniërend is. Overleg daarom in een vroeg stadium wanneer u over het krediet kunt beschikken.

Als alle documenten zijn aangeleverd, worden de definitieve bankakten opgesteld en ter tekening voorgelegd. Het is bijzonder om te zien om wat voor stapel papier het gaat: de leningovereenkomsten, de zekerheden, de notariële stukken. Voor iedere zekerheid (borgstelling, verpanding) heeft de bank een aparte akte – stuk voor stuk juridische teksten. Een verpanding van inventaris is in feite het ‘eerste recht van de bank om de betreffende inventaris te verkopen als u in gebreke blijft’. Dat is duidelijk. Toch bestaat ook deze akte uit vele pagina’s. Een kunst op zich. En u krijgt vervolgens het verzoek te verklaren dat u alles hebt gelezen en begrepen.

Als er sprake is van een hypothecaire zekerheid, is het verstandig om in een vroegtijdig stadium een afspraak met de notaris te maken. Hiermee voorkomt u vertraging in het proces en bovendien kan hij u nog van adviezen voorzien.

Nadat alle akten zijn getekend, er aan alle voorwaarden is voldaan, de akten bij de notaris zijn gepasseerd en alle zekerheden zijn gevestigd, kunt u over het geld beschikken.

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan gerust contact met ons op.

Auteur: Fons Huijgens

De bank de baas.

Het boek waarin jezelf je krediet bepaalt!

Neem contact op

HUCOFIN | Corporate Finance
Economenlaan 16
5037 GG Tilburg
www.hucofin.nl
info@hucofin.nl


Drs. A.W.M. (Fons) Huijgens

T: +31 (0)6 120 237 00
E: fons@hucofin.nl