• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Hoe ziet mijn markt in elkaar?

U bankiert al jaren bij dezelfde bank. Al jaren geeft u de bank inzicht in uw bedrijf en de activiteiten. Men weet dus inmiddels wie u bent en welke positie u in de markt hebt. Toch is het aan te bevelen om deze informatie te herhalen om een optimaal beeld van uw onderneming te geven. Een accountmanager van een bank bedient soms meer dan honderd klanten.

Het is dan begrijpelijk dat hij niet alle relaties volledig kent. Bovendien is hij niet de enige die uw informatiememorandum leest. Dit gaat binnen de bank over diverse schijven. Al die medewerkers willen inzicht hebben in de activiteiten van uw bedrijf.

Beschrijf de externe omgeving

Vervolgens is het van belang om uw positie in de markt duidelijk te maken. Een kleine, regionale speler in een markt vol multinationals opereert anders dan een speler die zaken doet met regionale bedrijven van gelijkwaardige omvang. Door inzicht te geven in de markt laat u tevens zien dat u zich bewust bent van de eigen positie. Daarbij helpt het geven van inzicht in uw externe omgeving om uw eigen business beter te begrijpen.

Het is voor een bankier vaak lastig zich een beeld te vormen van wat u precies doet. Wat voegt uw product toe aan de totale keten? Dit geldt zeker voor bedrijven die een specifiek product produceren dat slechts een klein gedeelte vormt van het totale eindproduct. Het is lastig om daar een beeld bij te vormen als men het grotere geheel niet kent. Door de markt duidelijk in beeld te brengen, geeft u de bankier hier een beter beeld bij.

Marktontwikkelingen

Markten zijn continu in beweging. Dit kan komen door technologische ontwikkelingen of veranderende behoeften van de klant. Als ondernemer kunt u de meest recente ontwikkelingen in uw markt benoemen. Geef daarbij aan hoe u daarop inspeelt. Hierin kan de onderbouwing liggen van de voorgenomen investering. Zo worden de geplande investeringen in het juiste kader gebracht en worden ze onderdeel van uw strategie. Ze stellen uw onderneming in staat om de ontwikkelingen van de komende jaren het hoofd te bieden. Dit schept voor uw bankier extra vertrouwen en maakt hem duidelijk dat als hij de financiering niet toekent, u de boot kunt missen.

Positionering

Iedere markt kent zijn eigen gezichtsbepalende spelers. Zij bepalen de richting in de markt, maar zijn niet altijd uw grootste concurrenten. In uw financieringsmemorandum benoemt u de belangrijkste concurrenten en hun sterke en zwakke punten. Geef aldus de bankier inzicht in de marktverhoudingen en laat hem zien dat u uw concurrenten kent door de vier of vijf belangrijkste te vermelden. Beperk u daarbij niet alleen tot het benoemen van de concurrent, maar vertel ook kort wat hij doet. Op welke klanten richt men zich en is het wel een directe concurrent? Vaak heeft iedere speler in de markt zijn eigen niche of doelgroep. Soms heeft ieder zijn eigen regionale focus. U laat hiermee zien dat er door uw unieke positionering in de markt voldoende ruimte voor u is.

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan gerust contact met ons op.

Auteur: Fons Huijgens

De bank de baas.

Het boek waarin jezelf je krediet bepaalt!

Waarom kiest u voor Hucofin?

  • Realisatie van uw (investerings)plannen
  • Professionaliteit in uw relatie met bankiers
  • Een bétere financiering van uw onderneming
  • Onafhankelijk advies
  • Partnership in finance
  • Financiële ondersteuning om uw strategie te realiseren

Meer informatie?

Neem contact op met
Fons Huijgens

085 - 488 54 65
fons@hucofin.nl