• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Hoe beoordeel ik mijn werkkapitaal?

Enkele facetten van de balans worden nader geanalyseerd, te beginnen met het werkkapitaal. Het werkkapitaal van een onderneming wordt gevormd door het saldo van de vlottende activa (voorraad, debiteuren, liquide middelen) en de vlottende passiva (de schulden op korte termijn). Is het werkkapitaal positief, dan betekent dit dat de onderneming op korte termijn al haar korte schulden kan voldoen. Dat is in beginsel gezond. Er dient wel beoordeeld te worden of dit werkelijk zo is.

Zijn de vlottende activa kwalitatief zo goed dat ze inderdaad op korte termijn liquide zijn te maken?

tabel 10.9

Het werkkapitaal in dit voorbeeld bedraagt:

Voorraad

20

Debiteuren

30

Crediteuren

  –25

Werkkapitaal

25

 

Dit is >0, dus positief. Maar, stel in de voorraad zit een oude onverkoopbare voorraad ter grootte van 15 en in de debiteuren zitten dubieuze vorderingen, ook ter grootte van 15, dan is dat deel van het werkkapitaal niet op korte termijn liquide te maken en is er sprake van een krapte! In de praktijk is dit werkkapitaal dan zelfs negatief. De liquiditeitspositie van dit bedrijf is bij nader inzien niet goed.

Actief werkkapitaal

Actief werkkapitaalbeheer is belangrijk voor elke onderneming. Een onderneming dient actief bezig te zijn met de positie van voorraad, debiteuren en crediteuren. Wanneer het rendement van een onderneming onder druk staat, komt dit voor het eerst tot uiting in een wijziging van het werkkapitaal. Het werkkapitaal is bij uitstek een early warning system voor bedrijven (en dus ook voor de bank). Banken financieren het werkkapitaal door middel van het beschikbaar stellen van een limiet in rekening-courant. Als het gebruik van de rekening-courant toeneemt, is dit direct een signaal voor een van de volgende zaken:

  • De onderneming groeit.
  • Er zijn investeringen verricht ten laste van het rekening-courant.
  • De winstgevendheid staat onder druk.
  • Er zijn mutaties in debiteuren, crediteuren of voorraadposities.

Een ondernemer weet welke van deze factoren werkelijk spelen en kan actie ondernemen. Het is aan te bevelen in het informatiememorandum een analyse op te nemen van het verloop van het werkkapitaal in de afgelopen jaren en daarbij toelichting te geven op de mutaties in het werkkapitaal.

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan gerust contact met ons op.

Auteur: Fons Huijgens

De bank de baas.

Het boek waarin jezelf je krediet bepaalt!

Meer informatie?

Neem contact op met
Fons Huijgens

06 - 120 237 00
fons@hucofin.nl