• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Werknemersparticipatie

Werknemersparticipatie

Het goed opleiden van personeel kost vaak jaren. Om deze investering te laten renderen, is het van belang om de mensen voor langere tijd aan de onderneming te binden. 
Zo ook bij deze onderneming. De directie wil dit bereiken door de werknemers te betrekken bij het financieel en strategische management. Men besluit tot het opzetten van een medewerkersparticipatie regeling.

De aanpak

HUCOFIN | Corporate Finance heeft de uitvoering van deze regeling op zich genomen. Met de directie is een regelement opgesteld. Daarbinnen is vastgelegd wie in aanmerking kunnen komen voor de participatie. Gekozen is om ook deeltijdmedewerkers hierin te betrekken. Ook wordt een formule vastgelegd waarmee de waarde van de aandelen in de toekomst kan worden bepaald. Tevens is opgenomen op welke momenten dividend uitgekeerd kan worden.
De medewerkers zijn in een sessie op de hoogte gebracht van de mogelijkheden. Uiteraard zijn zij daarbij gewezen op de kansen en de risico's van een participatie. HUCOFIN was in de periode daarna beschikbaar voor medewerkers om in vertrouwelijkheid individuele (financiële) vragen te beantwoorden.
Periodiek worden de deelnemers nu geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Eenmaal per jaar hebben zij de mogelijkheden hun aandelen te verkopen. HUCOFIN | Corporate Finance faciliteert deze handelsdag.

Het resultaat

Door de periodieke informatievoorziening zijn werknemers beter op de hoogte van de stand van zaken binnen hun bedrijf. Via de Aandeelhoudersvergadering hebben zij tevens stemrecht.
In de afgelopen jaren heeft het bedrijf zich boven verwachting ontwikkeld (als gevolg van de participatie?). Hierdoor hebben de medewerkers niet alleen een mooi rendement gerealiseerd, maar profiteren ze ook van de waardestijging binnen het bedrijf. En de oorspronkelijke eigenaren? Zij hebben naast tevreden medewerkers ook voortijdig een stuk van hun vermogen kunnen cashen!

De bank de baas.

Het boek waarin jezelf je krediet bepaalt!

Vermogens herstructurering

Als er géén directe aanleiding is nieuwe financiering aan te trekken is het zinvol om te beoordelen of voor nu en in de toekomst de bestaande financieringsstructuur uit het verleden nog wel passend is. 

Soortgelijke cases

 • Productiebedrijf

  Productiebedrijf

  Het betreft een bedrijf dat circa acht jaar geleden is gestart.

  Rechtszaak

  Rechtszaak

  Tussen drie aandeelhouders is een verschil van mening ontstaan over de prijs en afrekening van de overdracht van aandelen.

  Verkoop en cashen

  Verkoop en cashen

  De ondernemer is ruim in de zestig. Hij heeft zijn onderneming tientallen jaren geleden opgericht.