• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Verkoop en cashen

Verkoop en cashen

De casus

De ondernemer is ruim in de zestig. Hij heeft zijn onderneming tientallen jaren geleden opgericht. Natuurlijk komt er een moment van verkoop. Maar dat is niet altijd gemakkelijk voor ondernemers. Er worden afwegingen gemaakt de onderneming binnen of buiten de familiesfeer over te dragen. Wat is het beste moment? Wat is een redelijke prijs?

Aanpak

Omdat de ondernemer zo gehecht en verbonden is aan de onderneming is te voorzien dat het proces van overdracht (emotioneel) zwaar zal zijn. Gegeven de (specifieke) aard van de activiteiten zou het verkoopproces ook een lange tijd kunnen vergen. Er wordt gekozen voor een tussenoplossing, een voorbereidende recapitalisatie van de onderneming: op deze wijze hevelt de oprichter een deel van het vermogen over naar privé, nog vóórdat de onderneming daadwerkelijk wordt verkocht. Twee directe voordelen: de ondernemer kan op deze manier een deel van het vermogen veilig stellen en tegelijkertijd wordt de onderneming lichter om te verkopen.

HUCOFIN | Corporate Finance heeft de organisatie in kaart gebracht vanuit het gezichtspunt van een financier. Historie, heden en toekomst. Wat is de kwaliteit van de organisatie en het management? Is de juridische structuur geschikt voor de huidige recapitalisatie alsmede voor de voorgenomen verkoop? Wat zijn de toekomstverwachtingen? Zijn er specifieke risico's? Welke zekerheden zijn er? Hoe zijn de balansverhoudingen? Wordt de onderneming niet te zwaar belast? Etcetera. Hiertoe is een uitgebreid informatiememorandum opgesteld. De ondernemer wilde, indien niet noodzakelijk, niet van bankier wisselen. Maar vanwege de huidige situatie was het wel zinvol ook met een andere bankier te spreken; enerzijds om de voorwaarden en mogelijkheden in de markt te toetsen, anderzijds om niet op één paard te wedden. Mede door de inbreng van HUCOFIN | Corporate Finance kon dat zonder dat daardoor de verhoudingen met de bestaande bankier worden verstoord.

Resultaten

De huisbankier offreerde een mooie, passende en goed getarifeerde lange termijn oplossing, waardoor de huidige ondernemer zijn doelen bereikte en waarmee een eventuele nieuwe eigenaar van de onderneming ook in de toekomst goed is gefinancierd. Inmiddels is de ondernemer in alle rust overgegaan tot de voorbereidingen van de definitieve verkoop van het bedrijf. Vanuit ons netwerk hebben wij de onderneming bij enkele gerenommeerde M&A bureaus geïntroduceerd. Wij kennen onze eigen kracht en die van ons netwerk.

De bank de baas.

Het boek waarin jezelf je krediet bepaalt!

Overdacht familiebedrijf

Overdacht familiebedrijf

Veel overdrachten vinden plaats binnen de familie. En ondanks (of juist doordat) u elkaar goed kent, is het geen eenvoudig traject. Enerzijds heeft u het beste met elkaar voor, anderzijds gaat u een zakelijke transactie aan met elkaar. Daarbij spelen de overige leden van de familie een grote rol. Zeker als ze niet bij de transactie zijn betrokken!

Soortgelijke cases

 • Heroriëntatie

  Heroriëntatie

  De onderneming is enkele jaren geleden ontstaan uit de fusie van twee bedrijven, waardoor een onderneming is ontstaan met circa 100 medewerkers en een driehoofdige Directie.

  Productiebedrijf

  Productiebedrijf

  Het betreft een bedrijf dat circa acht jaar geleden is gestart.

  Werknemersparticipatie

  Werknemersparticipatie

  Een volledig opleidingstraject kost enkele jaren. Om deze investering te laten renderen, is het van belang om de mensen voor langere tijd aan de onderneming te binden.