• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Heroriëntatie

Heroriëntatie

De casus

De onderneming is enkele jaren geleden ontstaan uit de fusie van twee bedrijven, waardoor een onderneming is ontstaan met circa 100 medewerkers en een driehoofdige Directie. De directie wordt uitgebreid met een vierde persoon, afkomstig van buiten de branche, met de bedoeling verder structuur en richting te geven aan het bestaande fusieproces, nieuwe activiteiten aan te trekken en versnelde groei te realiseren door bedrijfsovernames. De onderneming streeft er naar in de komende jaren drie à vier keer zo groot te worden en daarmee een stevig positie te verwerven in de regionale markt.

Aanpak

Bij analyse bleek de financiering van de bestaande activiteiten niet goed te zijn ingericht. De huisbankier had indertijd te veel gekozen voor een "standaard" financiering in plaats van maatwerk.
HUCOFIN | Corporate Finance heeft een financieringsplan geschreven om dit te herzien. In het herfinancieringsplan is tevens de groeistrategie t.a.v. de nieuwe activiteiten en de bedrijfsovernames toegelicht. Deze zijn doorgerekend met goed onderbouwde plannen en prognoses. Naast de huisbankier zijn twee andere bankiers uitgenodigd hun visie te geven op de plannen.

Resultaat

"Verschillende banken hebben verschillende visies."
Terwijl de ene bank zich concentreerde op de risico's, richtte de andere zich op de kansen. Een van de banken bood een passend arrangement voor de bestaande activiteiten. Tevens werden ten aanzien van de nieuwe activiteiten werkbare financieringskaders afgesproken en is direct een offerte verstrekt voor de financiering van de overname van een bedrijf in de regio. Dit was een sterke ondersteuning van de positie in het onderhandelingsproces en bood de onderneming uitzicht op een razendsnelle realisering van de groeidoelstellingen.

De bank de baas.

Het boek waarin jezelf je krediet bepaalt!

Financieringsadvies MKB

In aansluiting op onze financieringsanalyse geven wij advies over hoe (naar onze mening) uw optimale financieringsconstructie er uitziet. Wij hebben hierbij oog voor een gezonde verdeling tussen eigen vermogen, leningen op (middel-) lange termijn en rekening courantkrediet. 

Soortgelijke cases

 • Productiebedrijf

  Productiebedrijf

  Het betreft een bedrijf dat circa acht jaar geleden is gestart.

  Verkoop en cashen

  Verkoop en cashen

  De ondernemer is ruim in de zestig. Hij heeft zijn onderneming tientallen jaren geleden opgericht.

  Werknemersparticipatie

  Werknemersparticipatie

  Een volledig opleidingstraject kost enkele jaren. Om deze investering te laten renderen, is het van belang om de mensen voor langere tijd aan de onderneming te binden.