• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Rechtszaak

Rechtszaak

De casus

Tussen drie aandeelhouders is een verschil van mening ontstaan over de prijs en afrekening van de overdracht van aandelen. Onderling kan men niet tot overeenstemming komen en uiteindelijk wordt het geschil aan de rechtbank voorgelegd. Aandeelhouder A had de verplichting om de aandelen van medeaandeelhouders B en C over te nemen tegen een overeengekomen prijs. Hij kwam echter zijn verplichtingen niet na en gebruikte onder meer het verweer dat banken niet bereid waren de koop van de aandelen te financieren. De verkopende aandeelhouders waren hierdoor sterk benadeeld en stapten uiteindelijk naar de rechter om een uitspraak. HUCOFIN | Corporate Finance werd als getuige deskundige ingeschakeld door de benadeelde partij.

Aanpak

HUCOFIN | Corporate Finance heeft een exposé geschreven t.b.v. de rechtbank over de wijze waarop binnen bankorganisaties een kredietaanvraagproces verloopt wanneer het de financiering van aandelen betreft. In betreffend exposé werden alle argumenten van de tegenpartij op basis van feiten en ervaring weerlegd. Het exposé is toegevoegd aan de processtukken.

Resultaten

De opdrachtgever van HUCOFIN | Corporate Finance heeft het proces op alle fronten gewonnen. Het is niet na te gaan wat de invloed is geweest van het exposé op de afwegingen die de rechter heeft gemaakt. Maar partijen hebben wel de indruk dat het een professionele ondersteuning is geweest van de argumenten die werden gewisseld en als zodanig de positie heeft versterkt.

De bank de baas.

Het boek waarin jezelf je krediet bepaalt!

Financieringsbegeleiding

Financiering is de kern van de dienstverlening van HUCOFIN | Corporate Finance. In de afgelopen zeven jaar hebben wij een 100% score in de realisatie van bancaire financieringen. Al onze financieringsaanvragen hebben geleid tot één of meerdere offertes. Hucofin kan u als specialist op dit terrein begeleiden.

Soortgelijke cases

 • Heroriëntatie

  Heroriëntatie

  De onderneming is enkele jaren geleden ontstaan uit de fusie van twee bedrijven, waardoor een onderneming is ontstaan met circa 100 medewerkers en een driehoofdige Directie.

  Verkoop en cashen

  Verkoop en cashen

  De ondernemer is ruim in de zestig. Hij heeft zijn onderneming tientallen jaren geleden opgericht.

  Werknemersparticipatie

  Werknemersparticipatie

  Een volledig opleidingstraject kost enkele jaren. Om deze investering te laten renderen, is het van belang om de mensen voor langere tijd aan de onderneming te binden.