• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
 • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Productiebedrijf

Productiebedrijf

De casus

Het betreft een bedrijf dat circa acht jaar geleden is gestart. Men produceert voorwerpen voor de consumentenmarkt (luxesegment). Met de toenemende welvaart in de westerse wereld blijkt dit een sterk groeiend segment te zijn. De onderneming staat op het punt te investeren in een bedrijfspand dat vier maal zo groot is als het huidige, gehuurde pand. Tegelijkertijd zal geïnvesteerd worden in productiemiddelen, waardoor bespaard kan worden op loonkosten, met name op momenten van piekdrukte. Het betreft een onderneming met een grote jaarlijkse omzetgroei die zich naar verwachting de komende jaren zal voortzetten. De exploitatie is goed winstgevend.

Aanpak

HUCOFIN | Corporate Finance heeft de organisatie in kaart gebracht vanuit het gezichtspunt van de bank. Historie, heden en toekomst. Wat is de kwaliteit van de organisatie en het management? Wat zijn de toekomstverwachtingen? Zijn er specifieke risico's? Is er in de toekomst extra kredietruimte nodig in verband met de voortdurend hoge groei van de omzet? Welke zekerheden zijn er? Hoe zijn de balansverhoudingen? Wat is een bij de cashflow passende financiering? Etcetera. De uitkomsten van de analyse zijn samengevat in een financieringsmemorandum dat aan de huisbankier en twee andere banken werd overlegd. In dit memorandum werden alle wensen, voorwaarden en condities van de financiering vermeld die de opdrachtgever wenste.
Op één dag werden drie banken na elkaar uitgenodigd. In aanvulling op het financieringsmemorandum werd door de ondernemer een presentatie verzorgd en desgewenst aanvullende informatie verstrekt.

Resultaten

Binnen de gevraagde termijn bleken de banken in staat scherpe offertes te presenteren, waardoor de onderneming zowel de nieuwbouw kan realiseren als ook een ruimere kredietfaciliteit heeft die de groei van het bedrijf volgt. Het kredietaanvraagproces is soepel verlopen en de ondernemer was veel werk uit handen genomen, waardoor hij "gewoon" kon doorgaan met ondernemen. De banken konden het proces perfect managen, omdat zij beschikten over voldoende en de juiste informatie. De kwaliteit van alle bankoffertes was goed. De ondernemer verkeerde in de "luxe" positie te kunnen kiezen.

De bank de baas.

Het boek waarin jezelf je krediet bepaalt!

Financiële bedrijfsanalyse

Banken willen cijfers zien. En bankiers hebben een eigen methode om die te beoordelen. Hucofin heeft 37 jaar werkervaring in het bankvak opgedaan. Hucofin beschikt daarbij over professionele analyseprogrammatuur die ook door banken wordt gebruikt in hun analyses. Wordt de Bank de Baas.

Soortgelijke cases

 • Heroriëntatie

  Heroriëntatie

  De onderneming is enkele jaren geleden ontstaan uit de fusie van twee bedrijven, waardoor een onderneming is ontstaan met circa 100 medewerkers en een driehoofdige Directie.

  Verkoop en cashen

  Verkoop en cashen

  De ondernemer is ruim in de zestig. Hij heeft zijn onderneming tientallen jaren geleden opgericht.

  Werknemersparticipatie

  Werknemersparticipatie

  Een volledig opleidingstraject kost enkele jaren. Om deze investering te laten renderen, is het van belang om de mensen voor langere tijd aan de onderneming te binden.