• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Waardebepaling onderneming

Het waarderen van ondernemingen is een vak apart. In veel gevallen volstaat een quick valuation. Deze vindt plaats op basis van de zelfde methode als de volledige bedrijfswaardering, maar meer op hoofdlijnen.

De waarde staat centraal en niet zozeer de onderbouwing voor de gekozen uitgangspunten. Uit de quick valuation volgt een betrouwbare indicatie binnen welke range de waarde van uw onderneming (of het bedrijf dat u op het oog heeft voor overname) zich bevindt. Zoals de term al aangeeft kan een quick valuation in korte tijd plaatsvinden en zijn de kosten daardoor beperkt.

HUCOFIN | Corporate Finance heeft meerdere waarderingsmodellen tot haar beschikking, zodat de quick valuation ook vanuit meerdere invalshoeken kan plaatsvinden. Voor een bescheiden bedrag verwerft u inzicht in de actuele marktwaarde van uw onderneming of overnametarget.

De bank de baas.

Het boek waarin jezelf je krediet bepaalt!

Meer informatie?

Neem contact op met
Fons Huijgens

06 - 120 237 00
fons@hucofin.nl