• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Bedrijfsscan

Een foto van uw bedrijf kan veel inzicht opleveren over de stand van uw organisatie en de mogelijke verbeterpunten. U kent zelf uw onderneming als geen ander. Toch kan iemand van buitenaf u vaak op nieuwe zaken wijzen. Ook al is de foto hetzelfde, ieder ziet er zijn eigen zaken op.

HUCOFIN | Corporate Finance heeft een methode ontwikkeld waarmee uw hele organisatie wordt doorgelicht. Het betreft een doorlichting van uw bedrijf op allerlei zaken: administratieve systemen, rapportages, inkoop, productie, verkoop, personeel, management, financiële analyses van verleden, heden en toekomst. De resultaten van deze scan vatten wij samen in scorecijfers, conclusies en aanbevelingen.

Kort, overzichtelijk, praktisch. Met de HUCOFIN Bedrijfsscan houden wij u een spiegel voor. Het is een hulpmiddel om verbeterpunten zichtbaar te maken en uw organisatie zelf scherper in te richten. Vaak helpt het voor de acceptatie binnen uw organisatie als een onafhankelijke derde de vinger op een pijnlijke plek legt.

Meer informatie?

Neem contact op met
Fons Huijgens

085 - 488 54 65
fons@hucofin.nl