• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Overdacht familiebedrijf

Overdacht familiebedrijf

Veel overdrachten vinden plaats binnen de familie. En ondanks (of juist doordat) u elkaar goed kent, is het geen eenvoudig traject. Enerzijds heeft u het beste met elkaar voor, anderzijds gaat u een zakelijke transactie aan met elkaar. Daarbij spelen de overige leden van de familie een grote rol. Zeker als ze niet bij de transactie zijn betrokken!

De communicatie tussen de familieleden kan bij een overname lastig zijn. Doordat emoties en zakelijke argumenten soms dicht bij elkaar liggen. Het inschakelen van een expert in een vroegtijdig stadium helpt om het proces professioneel en efficiënt te laten verlopen.

HUCOFIN | Corporate Finance verzorgt voor u het gehele traject. Allereerst moet helder worden wat u met de transactie wilt bereiken. Een bedrijfswaardering geeft u inzicht in een de range waarbinnen uw onderneming tegen een zakelijke prijs kunt overdragen. Vervolgens adviseren wij u over de structuur waarbinnen de overname plaatsvindt. Daarnaast spelen ook andere zaken een rol. Mogelijk blijft u betrokken als adviseur, manager of financier. Al deze zaken zijn onderdeel van de transactie. Uiteraard zorgen wij er voor dat de juiste documenten worden opgesteld.

HUCOFIN | Corporate Finance is vervolgens de partij om een passende financiering te verzorgen. Daarvoor kijken we allereerst naar uw onderneming zelf. In veel gevallen vormt de aanwezige activa al een bron voor de financiering. Daarnaast spelen investeerders en financiers een rol. Het verkrijgen van een financiering is een specialisme, maar het verkrijgen van een overname financiering is al helemaal een vak apart. Met 37 jaar ervaring binnen het bankwezen, weet u al vanaf het begin van het traject wat u kunt verwachten.

Waarom kiest u voor Hucofin?

  • Realisatie van uw (investerings)plannen
  • Professionaliteit in uw relatie met bankiers
  • Een bétere financiering van uw onderneming
  • Onafhankelijk advies
  • Partnership in finance
  • Financiële ondersteuning om uw strategie te realiseren

Meer informatie?

Neem contact op met
Fons Huijgens

06 - 120 237 00
fons@hucofin.nl