• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Werknemersparticipatie

Met dank aan de crisis hebben sommige oude financieringsbronnen weer aan populariteit gewonnen. Enkele daarvan zijn vanuit een andere behoefte ontstaan. De werknemersparticipatie is daar één van.

Ontstaan vanuit de behoefte om personeel te binden en hun betrokkenheid te vergroten. De afgelopen jaren doet de participatie ook dienst als (alternatieve) financieringsbron, vaak als onderdeel voor de totale financiering.

Direct nieuw kapitaal

Bij een werknemersparticipatie verkoopt u een gedeelte van het eigendom van uw bedrijf aan uw medewerkers. Het levert u direct nieuw kapitaal op en uw werknemers profiteren rechtstreeks van de hun eigen resultaten.

HUCOFIN | Corporate Finance verzorgt als de specialist op financieringsgebied ook de werknemersparticipatie. Samen met u stellen we het regelement op. Hierin komen de noodzakelijke spelregels zoals: beschikbaarheid, waarderingsmethode, dividendbeleid en verhandelbaarheid. Tevens verzorgt Hucofin de informatievoorziening richting (potentiële) deelnemers. Jaarlijkse wordt een handelsdag georganiseerd waarin de aandelen kunnen worden overgedragen. De inspanning voor de directie is hiermee beperkt, de resultaten des te groter!

Meer informatie?

Neem contact op met
Fons Huijgens

06 - 120 237 00
fons@hucofin.nl
De bank de baas.

Het boek waarin jezelf je krediet bepaalt!

Alternatieve financiering

Dankzij de kredietcrisis zijn er nieuwe initiatieven ontstaan. De bank zal in de toekomst steeds minder vaak de enige financier zijn binnen een onderneming. In toenemende mate zal door middel van het stapelen van financieringsbronnen de totale behoefte worden ingevuld. Bekijk enkele financieringsbronnen.

Vermogens herstructurering

Als er géén directe aanleiding is nieuwe financiering aan te trekken is het zinvol om te beoordelen of voor nu en in de toekomst de bestaande financieringsstructuur uit het verleden nog wel passend is.