• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Werkkapitaal

Groeiend werkkapitaal zorgt voor een toenemende financieringsbehoefte. Zeker in een fase van groei leidt de toename van debiteuren- en voorraadpositie tot behoefte aan liquiditeiten. Maar het werkkapitaal kan ook een bron van financiering zijn.

Liquiditeit analyse

Uit een voorraadanalyse kan blijken dat sommige (seizoensgebonden)producten kunt afbouwen. Ook het maken van afspraken met debiteuren over betalingskorting in ruil voor een snellere betaling kan een goede manier zijn om meer liquiditeiten beschikbaar te maken. Het is daarbij van belang dat u vooraf weet welke gevolgen uw maatregelen hebben. Alles staat of valt bij actuele managementinformatie.

HUCOFIN | Corporate Finance helpt u met het opstellen van de juiste rapportages en waar nodig bij de analyses. Door op tijd de inzicht te hebben in de ontwikkeling van uw werkkapitaal, kunt u snel actie ondernemen. Bovendien heeft u direct inzichtelijk welke gevolgen dit heeft voor uw liquiditeitspositie de volgende maanden. Uiteindelijk moet totaalinzicht er toe leiden dat u nog beter kunt sturen op liquiditeiten. Cash is king, nietwaar.

Meer informatie?

Neem contact op met
Fons Huijgens

085 - 488 54 65
fons@hucofin.nl

Waardebepaling onderneming

Het waarderen van ondernemingen is een vak apart. In veel gevallen volstaat een quick valuation. Deze vindt plaats op basis van de zelfde methode als de volledige bedrijfswaardering, maar meer op hoofdlijnen.

Vermogens herstructurering

Als er géén directe aanleiding is nieuwe financiering aan te trekken is het zinvol om te beoordelen of voor nu en in de toekomst de bestaande financieringsstructuur uit het verleden nog wel passend is. 

Werknemersparticipatie

Met dank aan de crisis hebben sommige oude financieringsbronnen weer aan populariteit gewonnen. Enkele daarvan zijn vanuit een andere behoefte ontstaan. De werknemersparticipatie is daar één van.