• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Herfinanciering onderneming

Een auto krijgt regelmatig een onderhoudsbeurt. Ook voor uw bankzaken is het goed om periodiek te controleren of alles nog voldoet. Uw bedrijf verandert snel, maar ook in de financiële wereld volgen de ontwikkelingen zich snel op.

Financieringsrichtlijnen

De financieringsrichtlijnen van drie jaar geleden zijn vandaag de dag volledig achterhaald. Daarnaast hebt u te maken met wisselende accountmanagers, verhoging van uw rente, extra aflossingen. Het kunnen allemaal redenen zijn voor een APK. Daarnaast kunnen ook ontwikkelingen in uw bedrijf zoals overtollige liquiditeiten of investeringsplannen aanleiding zijn voor een bankenrondje. Wellicht wilt u gewoon eens inventariseren of de condities van uw financiering nog marktconform zijn.

Riskrating van uw bedrijf

In al deze gevallen kan de uitkomst zijn om een herfinanciering te overwegen. HUCOFIN | Corporate Finance is de specialist om u hierin bij te staan. Na het opstellen van een bankpaspoort weet u wat de kans van slagen is van de voorgenomen herfinanciering. Alleen bij voldoende slagingskans heeft het zin om met de bank in gesprek te gaan. Aan de hand van een financieringsmemorandum worden de banken uitgenodigd om een aanbod uit te brengen. Dit memorandum toetsen we de gewenste financiering aan de richtlijnen van uw bank en stellen we de Riskrating op van uw bedrijf. Nadat we het financieringsmemorandum hebben opgesteld begeleiden wij u in de besprekingen met de banken. Door ons netwerk binnen de banken zitten we altijd met de juiste persoon aan tafel.

Ook verzorgen wij eventuele aanvullende informatie die de banken nodig hebben, zodat u zich kunt concentreren op uw eigen werkzaamheden. Daarna worden offertes van de banken objectief met elkaar vergeleken. U als ondernemer kunt vervolgens de keuze maken (bankselectie) op basis van de verschillenanalyse en uw persoonlijke beleving (gevoel speelt een belangrijke rol). Tenslotte worden de definitieve akten en contracten door ons gecontroleerd.

Nadat de offerte is getekend en de gelden zijn ontvangen, houdt het niet op. Meer dan voorheen heeft de bank behoefte aan periodieke informatie over de stand van zaken. Wij begeleiden u vervolgens bij het RAM(men): Reversed Accountmanagent. Hiermee houdt u zelf de regie in uw bankrelatie en blijft u De Bank De Baas!

De bank de baas.

Het boek waarin jezelf je krediet bepaalt!

Werknemersparticipatie

Met dank aan de crisis hebben sommige oude financieringsbronnen weer aan populariteit gewonnen. Enkele daarvan zijn vanuit een andere behoefte ontstaan. De werknemersparticipatie is daar één van.

Vermogens herstructurering

Als er géén directe aanleiding is nieuwe financiering aan te trekken is het zinvol om te beoordelen of voor nu en in de toekomst de bestaande financieringsstructuur uit het verleden nog wel passend is. 

Bedrijfsscan

Een foto van uw bedrijf kan veel inzicht opleveren over de stand van uw organisatie en de mogelijke verbeterpunten. U kent zelf uw onderneming als geen ander. Toch kan iemand van buitenaf u vaak op nieuwe zaken wijzen. Ook al is de foto hetzelfde, ieder ziet er zijn eigen zaken op.