• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Groeifinanciering

Niet zelden is het de fase van (extreme) groei die zorgt voor een financieringsbehoefte. Of het nu komt door een autonome groei of een overname, er komt extra druk op de financiele positie van de onderneming.

In veel gevallen zal uw financier u met open armen ontvangen. Echter de invulling van de financiering is niet altijd even eenvoudig. Dit komt doordat men de toekomstige verplichtingen zal toetsen aan de resultaten van de voorbije jaren. En daar zit nu juist de crux.

HUCOFIN | Corporate Finance kan u als de financieringsspecialist deze zorg uit handen nemen. Allereerst kijken we naar de financieringscapaciteit die zich binnen uw bedrijf bevindt.

Vervolgens bepalen we welke financiering maximaal verstrekt zal worden door een bank op basis van de nieuwe situatie. Het is daarbij van belang om in één keer de juiste financiering te regelen voor de komende jaren zonder dat u na een half jaar weer moet aankloppen. Door gebruik te maken van overheidsregelingen zoals de staatsgarantie wordt het voor de bank aantrekkelijker om de financiering te verstrekken. Hiermee worden de bezwaren weggenomen en komt de weg vrij voor het realiseren van de groei!

Waarom kiest u voor Hucofin?

  • Realisatie van uw (investerings)plannen
  • Professionaliteit in uw relatie met bankiers
  • Een bétere financiering van uw onderneming
  • Onafhankelijk advies
  • Partnership in finance
  • Financiële ondersteuning om uw strategie te realiseren

Alternatieve financiering

Dankzij de kredietcrisis zijn er nieuwe initiatieven ontstaan. De bank zal in de toekomst steeds minder vaak de enige financier zijn binnen een onderneming. In toenemende mate zal door middel van het stapelen van financieringsbronnen de totale behoefte worden ingevuld. Bekijk enkele financieringsbronnen.

Werknemersparticipatie

Met dank aan de crisis hebben sommige oude financieringsbronnen weer aan populariteit gewonnen. Enkele daarvan zijn vanuit een andere behoefte ontstaan. De werknemersparticipatie is daar één van.

Werkkapitaal

Groeiend werkkapitaal zorgt voor een toenemende financieringsbehoefte. Zeker in een fase van groei leidt de toename van debiteuren- en voorraadpositie tot behoefte aan liquiditeiten. Maar het werkkapitaal kan ook een bron van financiering zijn.