• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Financiële bedrijfsanalyse

Banken willen cijfers zien. En bankiers hebben een eigen methode om die te beoordelen. HUCOFIN | Corporate Finance heeft 37 jaar werkervaring in het bankvak opgedaan. Hucofin beschikt daarbij over professionele analyseprogrammatuur die ook door banken wordt gebruikt in hun analyses.

Daarmee is een gedegen analyse mogelijk van de historische cijfers. Maar ook levert dit mogelijkheden om verschillende scenario's voor de toekomst door te rekenen. Banken vragen op dat gebied steeds meer voorbereiding van haar cliënten. De analyse die wij zo maken geeft aan de bank de juiste antwoorden op het gebied van balans- en resultatenbeoordeling. Een degelijke kasstroomanalyse maakt hiervan onderdeel uit. Tenslotte worden alle relevante ratio's over een reeks van jaren gepresenteerd inclusief een bancaire riskrating.

Op deze wijze bent u een professionele gesprekspartner voor uw bank en wordt u daarmee De Bank De Baas!

De bank de baas.

Het boek waarin jezelf je krediet bepaalt!

Financieringsbegeleiding

Financiering is de kern van de dienstverlening van HUCOFIN | Corporate Finance. In de afgelopen zeven jaar hebben wij een 100% score in de realisatie van bancaire financieringen. Al onze financieringsaanvragen hebben geleid tot één of meerdere offertes. Hucofin kan u als specialist op dit terrein begeleiden.

Financieringsadvies MKB

In aansluiting op onze financieringsanalyse geven wij advies over hoe (naar onze mening) uw optimale financieringsconstructie er uitziet. Wij hebben hierbij oog voor een gezonde verdeling tussen eigen vermogen, leningen op (middel-) lange termijn en rekening courantkrediet. 

Alternatieve financiering

Dankzij de kredietcrisis zijn er nieuwe initiatieven ontstaan. De bank zal in de toekomst steeds minder vaak de enige financier zijn binnen een onderneming. In toenemende mate zal door middel van het stapelen van financieringsbronnen de totale behoefte worden ingevuld. Bekijk enkele financieringsbronnen.