• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Bankbegeleiding

Het kredietverleningsproces bij banken is de laatste jaren steeds professioneler geworden. Tot enkele jaren geleden sprak je de bank alleen bij een kredietverhoging. In de jaren daarna kwam de accountmanager hooguit één keer per jaar langs voor de jaarcijfers en 'een kopje koffie'.

Tegenwoordig willen banken gedurende het jaar worden geïnformeerd over de stand van zaken. Het overhandigen van de jaarcijfers en een begroting volstaat niet meer. De financier wil weten wat de gevolgen zijn van de laatste ontwikkelingen op het liquiditeitsverloop en de afgesproken ratio's.

Reversed Accountmanagement 

U kunt als ondernemer wachten totdat de bank contact opneemt. Of.. U neemt zelf het initiatief. Reversed Accountmanagement noemen we dat.

HUCOFIN | Corporate Finance begeleidt ondernemingen bij de periodieke rapportages en gesprekken met hun bankier. Met 37 jaar bankervaring weet Hucofin als geen ander welke informatie voor een bank noodzakelijk is. Vaak zien we dat een ondernemer maandelijks trouw de kolommenbalans bij zijn accountmanager inlevert. In 90% van de gevallen doet de bank er helemaal niets mee. Verspilde moeite! In overleg met de bank komen we liever tot de oplossing om niet iedere maand alleen de cijfers in te leveren, maar op kwartaalbasis (of liever nog per halfjaar) een verkorte rapportage. Hierin rapporteren we de tussentijdse cijfers, liquiditeitsbegroting, latest estimate en uiteraard een bancaire toetsing (inclusief uw riskrating).

Vergroot betrokkenheid bank

Ofwel: meer inhoud, maar met een lagere frequentie! Daar hebben beide partijen wat aan. Door proactief enkele keren per jaar de bankier uit te nodigen en te informeren wordt de betrokkenheid vergroot. Op deze manier bepaalt u zelf de inhoud van uw dossier!

Meer informatie?

Neem contact op met
Fons Huijgens

06 - 120 237 00
fons@hucofin.nl

Financieringsbegeleiding

Financiering is de kern van de dienstverlening van HUCOFIN | Corporate Finance. In de afgelopen zeven jaar hebben wij een 100% score in de realisatie van bancaire financieringen. Al onze financieringsaanvragen hebben geleid tot één of meerdere offertes. Hucofin kan u als specialist op dit terrein begeleiden.

Waardebepaling onderneming

Het waarderen van ondernemingen is een vak apart. In veel gevallen volstaat een quick valuation. Deze vindt plaats op basis van de zelfde methode als de volledige bedrijfswaardering, maar meer op hoofdlijnen.

Werknemersparticipatie

Met dank aan de crisis hebben sommige oude financieringsbronnen weer aan populariteit gewonnen. Enkele daarvan zijn vanuit een andere behoefte ontstaan. De werknemersparticipatie is daar één van.