• HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen
  • HUCOFIN Corporate Finance, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bankzaken van ondernemingen

Alternatieve financiering

Dankzij de kredietcrisis zijn er nieuwe initiatieven ontstaan. De bank zal in de toekomst steeds minder vaak de enige financier zijn binnen een onderneming. In toenemende mate zal door middel van het stapelen van financieringsbronnen de totale behoefte worden ingevuld.

Financieringsbronnen

Enkele financieringsbronnen winnen aan populariteit: investeerders, kredietunies, obligatiefondsen. Maar ook binnen uw bedrijf in de vorm van werknemersparticipatie (zie casus).

Elk van deze financier zal op zijn eigen kriteria de financiering beoordelen. Het is dus van belang om in één financieringsmemorandum alle partijen van de benodigde beslisinformatie te voorzien. HUCOFIN | Corporate Finance zorgt er voor dat de (potentiële) financiers in één keer de juiste informatie krijgen om een beslissing te nemen. Wij maken hiervoor gebruik van onze eigen methode. Deze heeft in de afgelopen jaren gezorgd voor een 100% score bij onze financieringsaanvragen.

Door inzicht te geven in de marktontwikkelingen, de organisatie, financiële gevolgen van een investering heeft de financier de informatie die hij nodig heeft. Maar ook door de risico's te benoemen en op de juiste waarde te schatten. Alleen met een realistische en volledige kijk op de zaak is het mogelijk om de juiste afweging te maken.

Meer informatie?

Neem contact op met
Fons Huijgens

06 - 120 237 00
fons@hucofin.nl

Werknemersparticipatie

Met dank aan de crisis hebben sommige oude financieringsbronnen weer aan populariteit gewonnen. Enkele daarvan zijn vanuit een andere behoefte ontstaan. De werknemersparticipatie is daar één van.